خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور ۲ عکس

دستگاه خوشه گیر دستی با پایه پروفیل آهنی و رنگ کوره ای

خوشه گیر انگور
خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

دستگاه خوشه گیر انگور با رنگ کوره ای الکترواستاتیک

خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

له کن انگور لالاوود در ۲ مدل دستی و برقی

Summary
خوشه گیر انگور ۲ عکس
Article Name
خوشه گیر انگور ۲ عکس
Description
خوشه گیر انگور لالاوود با توانایی خوشه گیری انگور در مقیاس صنعتی و همچنین قابل استفاده برای آب انگور گیری صنعتی
Author
Publisher Name
خوشه گیر انگور لالاوود
Publisher Logo