خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور ۳ عکس

خوشه گیر انگور با بدنه تمام استیل در مجهز به پایه استیل

خوشه گیر انگور
خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

دستگاه خوشه گیر لالاوود با چرخ دنده پلی اتیلن و ورق گالوانیزه

خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

خوشه گیر انگور

دستگاه له کن انگور که مشاهده میکنید مدل دستی می باشد

Summary
خوشه گیر انگور
Article Name
خوشه گیر انگور
Description
خوشه گیر انگور لالاوود با توانایی خوشه گیری انگور در مقیاس صنعتی و همچنین قابل استفاده برای آب انگور گیری صنعتی
Author
Publisher Name
آبمیوه گیری صنعتی لالاوود
Publisher Logo