خوشه گیر لالاوود محصولی از گروه صنعتی لالاوود. خوشه گیر انگور صنعتی لالاوود مناسب برای خوشه گیری انواع انگور با کیفیت اروپایی طراحی و ساخت ایران