انگور له کن لالاوود محصولی از گروه صنعتی لالاوود. له کن انگور صنعتی با کیفیت اروپایی برای له کردن انواع انگور و غوره طراحی و ساخت ایران